Darko Stamatović

Darko Stamatović

dr spec.

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu 1991. godine a specijalizaciju iz oblasti STOMATOLOŠKE PROTETIKE obavio 2003. na VMA u Beogradu. Posvećen je radu sa pacijentima kako u rutinskim stomatološkim intervencijama tako i specijalističkim na kojima posebno insistira. Oduvek bio opredeljen za estetsku stomatologiju koja pacijentima pored izgleda vraća i pravilnu funkciju žvakanja i govora.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi totalnih i parcijalnih proteza, kao i komplikovanih fiksnih nadoknada na zubima i različitim implantnim sistemima u formi metalokeramickih i bezmetalnih (cirkon) krunica i mostova. Takođe uspešno u svojoj praksi sprovodi izradu direktnih kompozitnih i keramičkih faseta i luminira kad to situacija dozvoljava.