The Team

dr spec.

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu 1991. godine a specijalizaciju iz oblasti STOMATOLOŠKE PROTETIKE obavio 2003. na VMA u Beogradu. Posvećen je radu sa pacijentima kako u rutinskim stomatološkim intervencijama tako i specijalističkim na kojima posebno insistira. Oduvek bio opredeljen za estetsku stomatologiju koja pacijentima pored izgleda vraća i pravilnu funkciju žvakanja i govora.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi totalnih i parcijalnih proteza, kao i komplikovanih fiksnih nadoknada na zubima i različitim implantnim sistemima u formi metalokeramickih i bezmetalnih (cirkon) krunica i mostova. Takođe uspešno u svojoj praksi sprovodi izradu direktnih kompozitnih i keramičkih faseta i luminira kad to situacija dozvoljava.

prof. dr

Pionir implantologije na području Srbije. Redovni profesor stomatološkog fakulteta na katedri za oralnu hirurgiju od 2008. Osnivač prvog srpskog implantološkog simpozijuma. Usko specijalizovan za nadoknadu kosti primenom veštacke kosti i titanijumskih mrežica kao i ugradnje implantata i protetskog zbrinjavanja kompleksnih slučajeva u estetskog regiji gornje vilice. Specijalizovan za rad sa pacijentima na antikoagulantnoj terapiji i drugim poremećajima krvarenja.

Poseduje više od dvadesetpet godina iskustva u obavljanju hiruških intervencija u oblasti vadjenja impaktiranih zuba, uklanjanja  cista i lečenja parodontopatije. Urednik knjige “Implantologija” i autor knjiga “Oralna hirurgija” I međunarodna monografija “maksilofacijalna hirurgija”. Predavač i rukovodilac kurseva renomiranih svetskih firmi za proizvodnju implantata Astra, Nobel Biocare, MIS, Geistrich kao i firme za proizvodnju veštacke kosti Botiss. Autor brojnih naučnih radova I učesnik AO, EAO, ITI, Balkan Implant forum kongresa.

dr

Lekar opšte stomatologije sa 8 godina rada sa pacijentima. Trenutno na specijalizaciji iz oralne hirurgije na stomatološkom fakultetu u bgd. Autor radova _____________. Učesnica kongresa u Monte Carlu Osteology, AO, ITI, EAO kao hands on kurseva Lucern i Zeneva

dr

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2011. I od tada radi kao doktor opšte stomatologije. U svakodnevnom radu sa pacijentima posvećena je konzervativnom lečenju zuba i kanala korena i hiruškoj pripremi pacijenata. Redovni je posetilac stručnih skupova i kongresa u zemlji i inostranstvu.